Logo Fit&Vaardig op school

Actieve kinderen
leren beter!

Hèt wetenschappelijk bewezen lesprogramma voor betere leerprestaties en betere taakgerichtheid na Fit&Vaardig lessen.

Speel nu! Meer informatie
NRO-Praktijkprijs
Publieksprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Publieksprijs
Juryprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Juryprijs

Het leukste en beste lesprogramma
voor jouw leerlingen

Home

4 maanden leerwinst

Na 2 jaar deelname aan F&V hebben de kinderen 4 maanden extra leerwinst op andere kinderen. Wetenschappelijk bewezen door de RUG.

Home

Belevingswereld

Met spelelementen en aansprekende karakters (Freddie & Femke) sluiten we naadloos aan op de belevingswereld van de kinderen.

Home

Fitte kinderen

Door te bewegen terwijl je leert worden leerlingen mentaal fitter en fysiek actiever.

Home

Oefenen met automatiseren

Uitdagende en leuke automatiseringsoefeningen ter aanvulling of vervanging van bestaande lesstof.

Home

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Bewegen en leren tegelijk. Werkt dat? Jazeker. Schoolprestaties worden beter door fysiek actieve rekenen taallessen. Dat is het resultaat van het onderzoek ‘Fit & Vaardig op school’ (F&V). Eerder al wees een Amerikaans project uit dat een dergelijk beweegprogramma tot positieve resultaten op reken- en taalvaardigheden leidt. Vergeleken met gewone lessen hebben fysiek actieve reken- en taallessen opvallende voordelen. Door meer aandacht en concentratie zijn de kinderen beter bij de les. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanpak op langere termijn leidt tot een betere doorbloeding van de hersenen, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen. Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert.

Lees meer over het onderzoek

Home

Effectieve taal- en rekenlessen in jouw klas

De F&V-lessen worden drie keer per week in het klaslokaal gegeven. Tijdens elke les worden 10-15 minuten aan rekenen en 10-15 minuten aan taal besteed. Het niveau van de lesstof sluit aan bij de Nederlandse reken- en taalmethodes (groep 3 t/m 8 van de basisschool). De nadruk ligt op het automatiseren en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de taal- en rekenopdrachten gevisualiseerd. De fysieke oefeningen bestaan uit  oefenbewegingen en basisbewegingen. Door het uitvoeren van de oefenbewegingen geven kinderen antwoord op een reken- of taalopgave. Zo spellen ze een
woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de oefenbewegingen voeren ze de basisbeweging uit. Ze joggen bijvoorbeeld op de plaats als ze nadenken over een antwoord.

Laatste nieuws

Gratis toegang voor iedereen tot 14 september! En alles wat je nog meer moet weten over het nieuwe schooljaar.

Gratis toegang voor iedereen tot 14 september! En alles wat je nog meer moet weten over het nieuwe schooljaar.

Begin je schooljaar goed met Fit&Vaardig! Is je proefperiode al een keer verlopen? Geen probleem, iedereen krijgt weer toegang tot alle lessen tot 14 september dit jaar.

Het nieuwe schooljaar betekent ook nieuwe kinderen en nieuwe groepen. De voortgang is dus weer op 0 gezet. Jullie kunnen weer nieuwe stickers verdienen en Femke kan weer worden vrijgespeeld! Als je F&V weer voor het eerst opstart begin je weer met introductiescherm als opfrisser. Daarna wordt gevraagd om een nieuwe groep aan te maken en kunt dan direct aan de slag!

Groep 2 is overigens volop in ontwikkeling. Zeer binnenkort delen we hier meer nieuws over.

Vind je dat je te veel herinneringsmails ontvangt? We hebben nu een optie ingebouwd dat je je hier voor kunt afmelden. Dit doe je eenvoudig door 'herinneringsmails' uit te vinken bij je account.

We wensen jullie veel plezier met Fit&Vaardig op school dit nieuwe schooljaar!

Lees meer

In de media