Logo Fit&Vaardig op school

Actieve kinderen
leren beter!

Hèt wetenschappelijk bewezen lesprogramma voor betere leerprestaties en betere taakgerichtheid na Fit&Vaardig lessen.

Speel nu! Fit & Vaardig aanschaffen!
NRO-Praktijkprijs
Publieksprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Publieksprijs
Juryprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Juryprijs

Het leukste en beste lesprogramma
voor jouw leerlingen

Home

4 maanden leerwinst

Na 2 jaar deelname aan F&V hebben de kinderen 4 maanden extra leerwinst op andere kinderen. Wetenschappelijk bewezen door de RUG.

Home

Belevingswereld

Met spelelementen en aansprekende karakters (Freddie & Femke) sluiten we naadloos aan op de belevingswereld van de kinderen.

Home

Fitte kinderen

Door te bewegen terwijl je leert worden leerlingen mentaal fitter en fysiek actiever.

Home

Oefenen met automatiseren

Uitdagende en leuke automatiseringsoefeningen ter aanvulling of vervanging van bestaande lesstof.

Home

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Bewegen en leren tegelijk. Werkt dat? Jazeker. Schoolprestaties worden beter door fysiek actieve rekenen taallessen. Dat is het resultaat van het onderzoek ‘Fit & Vaardig op school’ (F&V). Eerder al wees een Amerikaans project uit dat een dergelijk beweegprogramma tot positieve resultaten op reken- en taalvaardigheden leidt. Vergeleken met gewone lessen hebben fysiek actieve reken- en taallessen opvallende voordelen. Door meer aandacht en concentratie zijn de kinderen beter bij de les. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanpak op langere termijn leidt tot een betere doorbloeding van de hersenen, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen. Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert.

Lees meer over het onderzoek

Home

Effectieve taal- en rekenlessen in jouw klas

De F&V-lessen worden drie keer per week in het klaslokaal gegeven. Tijdens elke les worden 10-15 minuten aan rekenen en 10-15 minuten aan taal besteed. Het niveau van de lesstof sluit aan bij de Nederlandse reken- en taalmethodes (groep 2 t/m 8 van de basisschool). De nadruk ligt op het automatiseren en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de taal- en rekenopdrachten gevisualiseerd. De fysieke oefeningen bestaan uit  oefenbewegingen en basisbewegingen. Door het uitvoeren van de oefenbewegingen geven kinderen antwoord op een reken- of taalopgave. Zo spellen ze een
woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de oefenbewegingen voeren ze de basisbeweging uit. Ze joggen bijvoorbeeld op de plaats als ze nadenken over een antwoord.

Laatste nieuws

Fit & Vaardig 2.0!

Fit & Vaardig 2.0!

2020 is een bewogen jaar. En het team van Fit & Vaardig heeft niet stil gezeten. Met behulp van leraren, ouders en vooral de kinderen, hebben wij Fit & Vaardig behoorlijk uitgebreid en beter gemaakt

Bij de betaalde paketten hebben we veel nieuwe functies toegevoegd:

  • Collega’s uitnodigen
  • Met collega’s groepen beheren en lessen overnemen
  • Beheer je school
  • Nodig ouders uit om thuisgebruik te stimuleren (premium)
  • Meer focus op het behalen van 4 maanden leerwinst
  • Toegang tot alle 792 lessen

Met deze update hebben we ook opnieuw nagedacht over de abonnementen.

  • Het Gratis pakket voor persoonlijk gebruik: Eén account met onbeperkt toegang tot 396 lessen verdeeld over alle groepen.
  • Het Standaard pakket: Werk samen met 10 collega’s, toegang tot alle 792 lessen, onbeperkt aantal groepen en schoolbeheer.
  • Het Premium pakket: Werk samen met 50 collega’s. Met dit account kun je ook 500 ouders uitnodigen om thuisonderwijs te stimuleren. Ouders krijgen dan gratis toegang tot het gehele lespakket. En gratis workshop voor een goede implementatie.

In het menu zijn verschillende opties toegevoegd. Zo kun je in een oogopslag bekijken bij welke school je bent aangemeld, hoeveel en welke gebruikers er bij de school zijn aangemeld en tot wanneer het abonnement actief is. Daarnaast is het nu mogelijk het muziekje te veranderen, geluidseffecten aan of uit te zetten en te kiezen wanneer dit wel of niet afspeelt.

Naast deze aanpassingen is er veel verbeterd in het gebruiksgemak. Door het toevoegen van een automatische timer aan alle start knoppen is het aantal keer klikken enorm verminderd.  En is het nu mogelijk om te werken met een fysiek toetsenbord voor het invullen van de antwoorden.

Nog geen account, of wil je toegang tot het volledige pakket?

Maak een account!

In de media