Logo Fit&Vaardig op school

Actieve kinderen
leren beter!

Hèt wetenschappelijk bewezen lesprogramma voor betere leerprestaties en betere taakgerichtheid na Fit&Vaardig lessen.

Speel nu! Meer informatie
NRO-Praktijkprijs
Publieksprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Publieksprijs
Juryprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Juryprijs

Het leukste en beste lesprogramma
voor jouw leerlingen

Home

4 maanden leerwinst

Na 2 jaar deelname aan F&V hebben de kinderen 4 maanden extra leerwinst op andere kinderen. Wetenschappelijk bewezen door de RUG.

Home

Belevingswereld

Met spelelementen en aansprekende karakters (Freddie & Femke) sluiten we naadloos aan op de belevingswereld van de kinderen.

Home

Fitte kinderen

Door te bewegen terwijl je leert worden leerlingen mentaal fitter en fysiek actiever.

Home

Oefenen met automatiseren

Uitdagende en leuke automatiseringsoefeningen ter aanvulling of vervanging van bestaande lesstof.

Home

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Bewegen en leren tegelijk. Werkt dat? Jazeker. Schoolprestaties worden beter door fysiek actieve rekenen taallessen. Dat is het resultaat van het onderzoek ‘Fit & Vaardig op school’ (F&V). Eerder al wees een Amerikaans project uit dat een dergelijk beweegprogramma tot positieve resultaten op reken- en taalvaardigheden leidt. Vergeleken met gewone lessen hebben fysiek actieve reken- en taallessen opvallende voordelen. Door meer aandacht en concentratie zijn de kinderen beter bij de les. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanpak op langere termijn leidt tot een betere doorbloeding van de hersenen, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen. Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert.

Lees meer over het onderzoek

Home

Effectieve taal- en rekenlessen in jouw klas

De F&V-lessen worden drie keer per week in het klaslokaal gegeven. Tijdens elke les worden 10-15 minuten aan rekenen en 10-15 minuten aan taal besteed. Het niveau van de lesstof sluit aan bij de Nederlandse reken- en taalmethodes (groep 2 t/m 8 van de basisschool). De nadruk ligt op het automatiseren en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de taal- en rekenopdrachten gevisualiseerd. De fysieke oefeningen bestaan uit  oefenbewegingen en basisbewegingen. Door het uitvoeren van de oefenbewegingen geven kinderen antwoord op een reken- of taalopgave. Zo spellen ze een
woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de oefenbewegingen voeren ze de basisbeweging uit. Ze joggen bijvoorbeeld op de plaats als ze nadenken over een antwoord.

Laatste nieuws

De grootste update van F&V tot nu toe!

De grootste update van F&V tot nu toe!

Afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan de grootste Fit & Vaardig update tot nu toe! F&V is nu nóg beter en leuker en in deze nieuwsupdate lopen we even met je door de veranderingen heen.

De grootste verandering binnen F&V is dat er weekdoelen zijn toegevoegd. Weekdoelen helpen je om op een hele toffe manier 4 maanden leerwinst te behalen. Per behaald weekdoel ontvang je een (nieuw ontworpen) beloning! De behaalde beloningen kun je terugvinden in het vernieuwde "Mijn klas". 

Naast de weekdoelen zijn ook verschillende lessen onder handen genomen. Bij een aantal lessen, denk aan bijvoobeeld de race-tegen-de-klok lessen, was het namelijk soms niet helemaal duidelijk wat er moest gebeuren. Deze lessen zijn daarom versimpeld en nu voor iedereen te volgen. Ook hebben we een nieuwe les toegevoegd namelijk: ‘Waarderen’! Misschien herken je de les van een eerdere, iets meer complexe variant genaamd ‘getallen-samenstellen’. Is het juiste antwoord in de les gegeven? Klik dan nu op het toverstafje. Het antwoord wordt dan automatisch ingevuld en je hoeft dit niet meer handmatig te doen. Dat scheelt weer tijd!

Een extra nieuwtje: we bezig zijn met het 3D maken van Freddie en Femke! Super tof natuurlijk. Zo kunnen we namelijk in de toekomst makkelijker extra bewegingen en kleding toevoegen! 

Ben je benieuwd hoe F&V er na alle veranderingen uit ziet?
Neem snel een kijkje!

In de media